Polyethylene 3 Strand

Sold Per Metre

Product Weight Price Quantity
Polyethylene 3 Strand Orange 10mm

1560

10

Orange

0.049kg £ 0.76
Polyethylene 3 Strand Orange 12mm

2210

12

Orange

0.078kg £ 1.30
Polyethylene 3 Strand Orange 16mm

3770

16

Orange

0.128kg £ 2.27
Polyethylene 3 Strand Orange 20mm

5800

20

Orange

0.2kg £ 2.74
Polyethylene 3 Strand Orange 24mm

8100

24

Orange

0.295kg £ 3.56
Results 1 - 5 of 5

Product Description

Polyethylene 3 Strand